• slidebg2
  ES Linear Verbau
  Kanalna oplata za profesionalnce
 • slidebg2
  ES Verbau
  Shoring professionals
 • slidebg2
  Krings Verbau oplate
  original od 1949.

E+S Verbau program

E+S Magnum box oplata

Kompaktna, ali ipak dovoljno prostrana za velike dimenzije cijevi. Box-ovi u Medium i Magnum klasama su se postavili u vodeću poziciju na tržištima po efikasnosti u postavljanju neobično dugih ili širokih cijevi. Ono što ističe ove box-ove su njihovi izvanredni elementi djelovanja kao što su dubina podgrađivanja do 6.00 m i širina iskopa od preko 4.70 m, sa vertikalnim otvorom od do 2.46 m.
Kao što volite. Ekstremne propusne visine, ekstremne propusne dužine. Zahvaljujući ogromnom rasponu modela u Medium u Magnum klasama, E+S je u poziciji ponuditi oplatne box-ove za potpuno različite svrhe, i sa specifičnim elementima dizajna i parametrima djelovanja. Ako je veličina promjera cijevi krucijalan faktor, traže se oplatni box-ovi sa velikim otvorom između temeljnog potpornja i ruba osnovne ploče. Za cijevi do 2.50 m u promjeru. U slučajevima gdje nije toliko bitna visina koliko ekstremna dužina propusne cijevi, idealan izbor su Magnum box-ovi sa vanjskim potpornjima i velikim prostorom između potpornja, za cijevi do 6 m dužine.

Bez obzira na različitost oplatnih sistema, svi oplatni box-ovi kompaktnih klasa - od laganih do Magnum-Box-ova - koriste jedno te isti potpornji sustav.
Dužina polja:  2,00 m - 6,84 m
Visina osnovne ploče:  3,15 / 4,00 m
Visina nastavne ploče:  1,32 m / 1,44 m / 2,00 m
Visina propusnosti za cijev:  1,75 m / 2,00 m / 2,46 m
Dubina podgrađivanja:  6,00 m
Nosivost podgrade:  1860 kg - 7130 kg

Download sekcija: