• slidebg2
  ES Linear Verbau
  Kanalna oplata za profesionalnce
 • slidebg2
  ES Verbau
  Shoring professionals
 • slidebg2
  Krings Verbau oplate
  original od 1949.

E+S Verbau program

E+S Linear box oplata

E+S Linear-Box oplatni sistem je kombinacija kliznog oplatnog sistema i box podgrađivanja. Zahvaljujući vertikalno pomičnom nosaču (princip linearnog podgrađivanja), podgrađivanje je vrlo svestrano i zato je prikladno raznim potrebama gradilišta. Kao i svi E+S oplatni sistemi, Linear-Box se prevozi i dostavlja u svojem potpuno sastavljenom obliku tako da su jedino produžeci potrebni kako bi se postigla željena širina iskopa. Na vrhu, može se postaviti ili nastavni box ili pomični nosač sa proširnim dodatkom za Medium i Magnum podgrađivanje. Putem patentiranog inovativnog napretka moguća je visina propusne cijevi od 3.5 m.

Dužina polja:  3,40 m / 3,70 m / 4,00 m / 4,50 m
Visina osnovnog box-a:  3,00 m
Visina nastavnog box-a:  1,32 m / 2,00 m
Visina propusnosti za cijev:  varijabilno
Dubina podgrađivanja:  max 6,00 m
Težina box-a:  2050 kg - 2940 kg