• slidebg2
  ES Linear Verbau
  Kanalna oplata za profesionalnce
 • slidebg2
  ES Verbau
  Shoring professionals
 • slidebg2
  Krings Verbau oplate
  original od 1949.

E+S Verbau program

E+S Element box za talpe

Jamska vodilica za talpe služi kao instalacija i element ozidavanja za ploče. Pretežno se koristi u rovovima sa brojnim cijevima i kablovima gdje bi velikopovršinsko podgrađivanje bilo neprikladno. Suplementarne vještine, koje bi bile potrebne u ovakvim aplikacijama moraju biti provedene na licu mjesta u skladu sa strukturalnim izračunima. Mnoštvo osnovnih sistemskih dužina stoje na raspolaganju za prilagodbu oblika i širine pločama.
Dužina polja:  3,40 m / 3,63 m / 4,03 m 
Visina osnovne ploče:  0,97 m
Visina propusnosti za cijev:  max.3,35
Dubina podgrađivanja:  varijabilno

Download sekcija: