• slidebg2
  ES Linear Verbau
  Kanalna oplata za profesionalnce
 • slidebg2
  ES Verbau
  Shoring professionals
 • slidebg2
  Krings Verbau oplate
  original od 1949.

E+S Verbau program

E+S Box oplata za šahtove

Oplaćivanje šahtova pokazuje sva svojstva kompaktnog sistema podgrađivanja ali koriste se zidovi pod pravim kutovima prema panelima koji su dizajnirani tako da se mogu umetati i vaditi u četverostranoj iskopini na brz i siguran način.
Dostupne standardne dužine su 2,50 m / 3,00 m / 3,50 m, ali snabdjeva se u bilo kakvoj dužini kao specijalno riješenje. U kombinaciji sa 1,50 m visinom nastavne ploče moguće su dubine do 4,00 m.
Dužina polja:  2,50 m / 3,00 m / 3,50 m
Visina osnovne ploče:  2,60 m
Visina nastavne ploče:  1,50 m
Visina propusnosti za cijev:  max.1,45
Dubina podgrađivanja:  max 6,00 m
Težina:  2260 kg - 2710 kg

Download sekcija: