• slidebg2
  ES Linear Verbau
  Kanalna oplata za profesionalnce
 • slidebg2
  ES Verbau
  Shoring professionals
 • slidebg2
  Krings Verbau oplate
  original od 1949.

E+S Verbau program

E+S Dragbox oplata za vuču

Dragbox je razvijen za projekte podgrađivanja isključivo na otvorenom terenu. Dostupan prostor u Dragbox-u između instaliranih ploča za vuču se koristi za postavljanje cijevi. Na kraju postavljanja cijevi, Dragbox zajedno sa pločama za vuču se povlači prema idućem ciklusu postavljanja cijevi.
Kako bi se stabilizirao sistem i zbog strukturalne snage, Dragbox ima povezni element koji je ekstremno otporan na opterećenja - rezni rub - koji drži dvije oplatne ploče odvojene  na pravilnoj udaljenosti i može biti proširen uz pomoć specijalnih distancera.
Dužina polja:  3,70 m / 4,25 m / 5,08 m 
Visina osnovne ploče:  3,00 m / 3,15
Visina propusnosti za cijev:  max.2,00
Dubina podgrađivanja:  max 4,00 m

Download sekcija: