• slidebg2
  ES Linear Verbau
  Kanalna oplata za profesionalnce
 • slidebg2
  ES Verbau
  Shoring professionals
 • slidebg2
  Krings Verbau oplate
  original od 1949.

E+S Verbau program

E+S Dvostruka klizna linearna oplata

Linearno podgrađivanje - nema usporedbe, sa linearnim kliznim oplatama tlo van rova ostaje netaknuto - nema negativnih utjecaja na zgrade i protok prometa. Umjesto fiksno postavljenih visećih raspršivača, nesavijajuće cilindarne jedinice linearnog oplatnog sistema drže potpornje i na taj način drže oplatne panele u rovu odvojenima. Na ovaj način širina rova ostaje konstantna kroz sve faze projekta. Sa opcionalnim E+S kliznim nosačem može se postići i daleko veća vertikalna propusnost cijevi.
Vertikalno pomičan, vodoravno podesiv. Klizni nosač montiran u potpornjima oplatnog sistema može biti podešen na visinu potrebnu za povećanje dubine rova. Širina cilindarnog okvira se podešava sistemom raspršivača na željenu širinu rova. Linearno podgrađivanje prikladno je za beton lijevan na licu mjesta i zato može fleksibilno biti korišteno na svim građevinskim projektima.
Visoki paneli mogu sada biti prilagođeni usprkos nadzemnim kablovima. Sa ostalim sistemima paneli moraju biti postavljani kompliciranom procedurom odozgo. Prvi puta do sada moguće je oplate ubacivati sa strane. Zato što se oplate ubacuju u potpornje sa strane a ne odozgo, nadzemni kablovi kao što su tramvajski vodovi više nisu problem. Ovo predstavlja velik korak unaprijed u svim unutargradskim primjenama.
Prednosti koje se broje. Linearno podgrađivanje daje vrlo dobru sabijenost tla za vrijeme vađenja. Općenita efikasnost posebno u dubokim rovovima uvećana je za jednu dodatnu činjenicu, a to je da su sile pri izvlačenju daleko manje nego kod ostalih oplatnih sistema. A to je samo po sebi osiguranje za brzo postavljanje cijevi.
Dužina polja:  2,25 m - 6,50 m
Visina osnovne ploče:  2,32 m
Visina nastavne ploče:  1,32 m
Visina propusnosti za cijev:  varijabilno
Dubina podgrađivanja:  5,00 m - 9,50 m
Dužina vodilica:  varijabilno 5,13 - 9,13 m

Download sekcija: