• slidebg2
  ES Linear Verbau
  Kanalna oplata za profesionalnce
 • slidebg2
  ES Verbau
  Shoring professionals
 • slidebg2
  Krings Verbau oplate
  original od 1949.

E+S Verbau program

E+S Linearna klizna oplata za velike dubine

Linearna klizna oplata za velike dubine je nadogradnja poznatog linearnog oplatnog sistema gdje se dvije jedinice linearnih rovnih potpornja međusobno povezuju. Kada se konačno instaliraju, ta dva potpornja modula, komponente koje su jednake dužine, te se međusobno komplementiraju, samostalno se odupireći pritisku tla, dok istovremeno osiguravaju enormnu iskopnu površinu od oko 14 m koja se može postići koristeći ovom metodom. Zbog visokih performansi, ova metoda predstavlja stvarno velik korak za oplatnu tehnologiju. Raspon aplikacija ove nove metode podgrađivanja su dublje građevinske jame za kanalizacijske kanale, okna, pritisne jame do 14 m dubine, ovisno o površinskim svojstvima. Kod ekstremno loših, kohezivnih i ljepljivih tla sa jakim silama trenja koja se trebaju prebroditi između individualnih oplatnih elemenata i penjućeg tla, primjena ovog novog oplatnog sistema može biti ekonomična već od 7 m do 10 m dubine, budući da ovdje postavljanje klasičnog linearnog sistema, a pogotovo njegovo demoliranje, može biti vrlo iscrpno i vremenski zahtjevno zbog prije spomenutih jakih sila trenja.
Dužina polja:  2,25 m - 6,50 m
Visina osnovne ploče:  2,32 m
Visina nastavne ploče:  1,32 m
Visina propusnosti za cijev:  varijabilno
Dubina podgrađivanja:  max 14,00 m
Dužina vodilica:  varijabilno

Download sekcija: