• slidebg2
  ES Linear Verbau
  Kanalna oplata za profesionalnce
 • slidebg2
  ES Verbau
  Shoring professionals
 • slidebg2
  Krings Verbau oplate
  original od 1949.

E+S Verbau program

E+S Dvostruka klizna gradska kanalna oplata

Prva dvostruka klizna gradska oplata. Napredak kroz inovaciju. Kao jedan od svjetskih vodećih specijalista za čelične oplate visokih performansi, E+S se posvetio problemu dubokih unutargradskih podgrađivanja. Rješenje,dvostruka klizna gradska linearna oplata, je još jedna prekretnica u impresivnoj seriji inovativnih sistemnih razvoja od E+S.
Dubine do 7 m u centru gradova. Ova E+S inovacija čini proboj u nove dimenzije performansi. Po prvi puta, unutargradsko podgrađivanje rovova sa brojnim poprečnim cjevovodima je moguće do dubine od 7 m bez ikakvih vibracija i udarne sile.
Okolno tlo ostaje netaknuto. Oplate se postavljaju i miču u potpunosti bez vibracija. Nema oštećenja građevina u neposrednoj blizini i prometnog sadržaja.
Podzemni uvjeti funkcionalnosti, poprečno unutargradsko linearno podgrađivanje je usporedivo sa modernim poprečnim velikopovršinskim podgrađivanjima. Kratke ploče su vođene kroz poprečne pločne okvire. Pločni okviri su podržani specijalnim potpornjima koji su već u uspješnoj upotrebi u E+S linearnom podgrađivanju. Rezultat su dva poprečna zida ploča koji se mogu međusobno nevezano povlačiti.

Dužina polja:  3,70 m
Visina osnovne ploče:  2,32 m
Visina nastavne ploče:  1,32 m
Visina elementa za talpe:  1,00 m
Dubina podgrađivanja:  5,00 - 9,50 m
Dužina talpi KD VI/8  varijabilno

Download sekcija: