• slidebg2
  ES Linear Verbau
  Kanalna oplata za profesionalnce
 • slidebg2
  ES Verbau
  Shoring professionals
 • slidebg2
  Krings Verbau oplate
  original od 1949.

E+S Verbau program

E+S Dvostruka klizna linearna kutna oplata

Kutna klizna oplata je specijalno oplatno rješenje za šahtove. Obično se sastoji od 4 klizne ploče i 4 kutna klizna potpornja. Djeluje bez specijalnih oslonaca. Sve sile se otpuštaju putem oplatnih panela. Kutne klizne oplate mogu se oblikovati po samo jednoj kliznoj stazi ili po preklopnim oplatama, ovisno o iskorištenim potpornjima.
Budući da se paneli različitih dužina koriste u parovima, moguće su pravokutne jame različitih veličina. Zbog specifičnog dizajna sistema njegova upotreba ovisi načelno o stanju tla.
 
Dužina polja:  2,25 m - 6,50 m
Visina osnovne ploče:  2,32 m
Visina nastavne ploče:  1,32 m
Visina propusnosti za cijev:  ---
Dubina podgrađivanja:  max 6,50 m
Širina podgrađivanja:  1,89 m - 6,14 m

Download sekcija: