• slidebg2
  ES Linear Verbau
  Kanalna oplata za profesionalnce
 • slidebg2
  ES Verbau
  Shoring professionals
 • slidebg2
  Krings Verbau oplate
  original od 1949.

E+S Verbau program

E+S dvostruka klizna Rollbox oplata

Sa Rollbox oplatnim sistemom stabilan radni okvir sastoji se od dvaju pomičnih kliznih nosača na samo jednoj tračnici po kojoj se podgrađuje sa barem dva odvojnika. Ovakav navodeći okvir osigurava stabilnost sistema u svim fazama rada. 
Oplatne ploče i klizni nosači su gurani okomito u kliznom Rollbox oplatnom sistemu, ispod glavnog iskopa od maksimalno 0.50 m, ovisno o stabilnosti tla. Oplatne ploče i navodeći okviri mogu biti gurani prema naprijed, kao i povlačeni za vrijeme postavljanja i rastavljanja.
Dužina modula: 2,20 m - 6,45 m
Visina osnovne ploče:  2,32 m
Visina nastavne ploče:  1,32 m
Visina propusnosti za cijev:  max.1,425 / 2,145 m
Dubina podgrađivanja:  max 5,50 m
Dužina vodilice:  4,00 m / 5,32 m

Download sekcija: